Thông tin mới nhất về Open Work visa sau khi học ở New Zealand - Áp dụng từ 26/11/2018


Ngày 8/8/2018, chính phủ New Zealand đã thông qua dự luật về Open Work visa sau khóa học đối với sinh viên quốc tế. Những thay đổi này được đánh giá là rất tích cực và có lợi cho những bạn đang học và dự định theo học tại New Zealand.

Chi tiết những thay đổi:
 1. Loại bỏ employer-assisted post-study work visas ở tất cả các cấp học
 2. Những bạn học level 4 đến level 7 mà không phải là bằng đại học: sẽ được 1 năm Open Work visa, cộng thêm 1 năm nếu tốt nghiệp Graduate Diploma và có chứng chỉ hành nghề
 3. Những bạn học level 4 đến level 7 mà không phải là bằng đại học sẽ được cấp 2 năm Open Work visa nếu học ngoài Auckland
 4. Những bạn học đại học level 7 và cao hơn (cao học, thạc sỹ, tiến sỹ) sẽ được cấp 3 năm Open Work visa
 5. Những bạn học level 8 (khóa học ít nhất 1 năm) với các ngành nghề trong Long Term Skills Shortage list (1), sẽ được bảo lãnh partner (vợ/chồng), con. Partner có thể làm việc full time, con cái đi học miễn phí (2)
 6. Đối với những bạn học level 9, level 10, việc bão lãnh gia đình sẽ không đổi (ngành học không cần nằm trong danh sách ngành nghề dài hạn).


Thông tin chi tiết, các bạn có thể xem tại: https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/changes-to-post-study-work-rights-for-international-students

Câu hỏi thường gặp:
 1. Những thay đổi trên áp dụng lúc nào? Đáp: từ ngày 26/11/2018
 2. Ai sẽ được hưởng lợi với những thay đổi trên? Đáp: áp dụng cho những bạn đang học và dự định theo học tại New Zealand.
 3. Ý nghĩa của "open" work visa là gì? Đáp: nghĩa là visa của bạn không phải liên kết với bất kỳ công ty nào hoặc ngành nghề nào. Bạn được tự do làm cho mọi công ty và mọi ngành nghề hợp pháp.
 4. Học ở "Auckland" là như thế nào? Đáp: một trường đại học/học viện có thể có nhiều campus ở nhiều thành phố, nhưng nếu bạn học ở campus ở thành phố Auckland, thì bạn sẽ được tính là học ở Auckland.
 5. Partner có được open work visa sau khi bạn tốt nghiệp không? Đáp: được. Sau khi bạn tốt nghiệp, bạn và partner của bạn đều có Open Work visa.


(1): Tra cứu Long Term Skills Shortage list: http://skillshortages.immigration.govt.nz/
(2): Đối với cấp bậc mẫu giáo ở New Zealand, con bạn sẽ học từ sáng đến tầm 3h chiều. Số giờ được miễn phí là 20h/tuần. Nếu vì bận công việc và bạn không thể đón con giờ này, các bạn có thể đón muộn hơn và trả thêm tiền (ngoài 20h miền phí ở trên). Việc này cũng tương tự với người bản địa.

Nhận xét