LanguageCert - chứng chỉ tiếng Anh được NZQA công nhậnĐể nộp hồ sơ du học, các trường đại học ở New Zealand sẽ yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh ở một mức điểm nào đó, ví dụ, đối với các khóa học level 8 trở lên, 6.5 đối với IELTS (không band nào dưới 6.0) hoặc 58 đối với PTE (không band nào dưới 50) là bắt buộc (1). Ngoài các chứng chỉ tiếng Anh quen thuộc như IELTS, TOEFL, TOEFL iBT, PTE, gần đây, cơ quan kiểm định giáo dục New Zealand (NZQA) đã chấp nhận thêm 1 chứng chỉ tiếng anh mới, đó là LanguageCert.

Bài thi LanguageCert sẽ diễn ra trong khoảng 2.5 tiếng, với cấu trúc:
  • Có 4 phần là nghe, đọc viết và nói. Trong đó: 26 câu hỏi cho phần nghe, 26 câu hỏi phần đọc, 2 tasks cho phần viết, và phần nói
  • Tổng điểm cho mỗi phần là 50, tống điểm cho nghe + đọc + viết là 150, tổng điểm cho phần nói là 50
  • Kết quả là điểm gộp của nghe + đọc + viết (tối đa 150), và phần nói (tối đa 50)
  • Bài thi nghe + đọc + viết được tính là Pass nếu được điểm từ 75 -100, được tính là High Pass nếu đạt 101 - 150; dưới 75 điểm là Fail
  • Bài thi nói được tính là Pass nếu được điểm từ 25 - 34, được tính là High Pass nếu đạt 35 - 50; dưới 25 điểm là Fail
  • Thông tin thêm: http://www.languagecert.org/en/Qualifications/LANGUAGECERT-ESOL-WRITTEN-EXAM/Pages/LanguageCert-ESOL.aspx

Các mức độ của chứng chỉ LanguageCert:

So với IELTS hay PTE, LanguageCert được đánh giá là dễ hơn, vì:
  • Không yêu cầu điểm tối thiểu cho mỗi phần (ví dụ, với post-study, thường yêu cầu IELTS 6.5, không có band nào dưới 6.0)
  • Được nghe 2 lần
  • Chủ đề giao tiếp hàng ngày, không đặt nặng vấn đề học thuật
  • Ôn thi nhanh
Hiện này, chưa có trung tâm thi ở Việt Nam, nhưng các bạn có thể tìm hiểu ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho kỳ thi này. Với việc học post-study ở New Zealand, NZQA yêu cầu LanguageCert C2, hoặc C1 high pass.

Chú thích:
(1): đối với Post-study, một số trường đại học/học viện yêu cầu IELTS 6.5, nhưng yêu cầu PTE 62 hoặc 65
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4): một số trường hợp yêu cầu High Pass, chi tiết tại https://www.nzqa.govt.nz/about-us/our-role/legislation/nzqa-rules/nzqf-related-rules/the-table/

Nhận xét