Cần visa nào để làm việc ở New Zealand?


Để có thể làm việc ở New Zealand, bạn phải có visa làm việc hợp pháp. Mỗi loại visa sẽ có những điều kiện xin khác nhau, và ràng buộc điều kiện làm việc khác nhau. Về cơ bản, bạn có thể làm việc nếu bạn được cấp một trong các loại visa sau đây:
 • Bạn có visa sinh viên: bạn có thể làm việc tối đa 20h/tuần trong kỳ học, và làm không giới hạn giờ trong kỳ nghỉ (nghỉ sau học kỳ, nghĩ giáng sinh). Trường hợp bạn đang học thạc sỹ nghiên cứu, hoặc tiến sỹ, bạn sẽ không bị ràng buộc nêu trên, tức là bạn có thể làm việc tự do.
 • Bạn là partner của visa sinh viên, và trong điều kiện visa, có ghi bạn được phép làm việc: trường hợp này, bạn cần kiểm tra kỹ trong visa, xem bạn có bị giới hạn số giờ không. Thông thường, partner của sinh viên học level 7 trở xuống sẽ chỉ được làm 20h/tuần, từ level 8 trở lên, sẽ được làm việc tự do.
 • Bạn được bão lãnh làm việc bởi chủ lao động từ New Zealand: có 2 trường hợp là chủ lao động thông thường và chủ lao động được chỉ định (accredited employers), và trong cả 2 trường hợp, người có loại visa này sẽ được làm việc tự do. Tôi sẽ có bài viết chi tiết hơn về visa từ accredited employers.
 • Bạn có visa kiếm việc làm dương xỉ bạc (Silver Fern Job Visa): đối với loại visa này, bạn có 11 tháng để tìm việc ở New Zealand. Sau khi bạn có việc, visa này sẽ được chuyển đổi thành visa làm việc và bạn được làm việc tự do.
 • Bạn có working holiday visa: visa việc làm kết hợp kỳ nghỉ. Visa này thực sự khó xin và có nhiều điều kiện hạn chế.
 • Bạn có Resident visa: đây là visa định cư và với visa này, bạn được ở lại và làm việc ở New Zealand một cách tự do.
Tất cả các loại visa trên đều có thể xin từ Việt Nam. Một số điểm lưu ý với các visa trên:
 • Visa sinh viên: bạn được bảo lãnh partner và con cái nếu bạn học level 9 (thạc sỹ) trở lên; hoặc level 8 ở một số ngành nhất định. Sau khi học level 8 trở lên, bạn có 3 năm open work visa. Chi tiết những thay đổi mới nhất về visa này: Thông tin mới nhất về Open Work visa sau khi học ở New Zealand.
 • Visa bảo lãnh làm việc: tùy theo một số điều kiện mà bạn được bão lãnh làm việc từ 2 đến 5 năm. Sau 2 năm, bạn có thể nộp Resident visa để định cư.
 • Visa kiếm việc làm dương xỉ bạc (Silver Fern Job Visa): visa này chỉ cho phép nộp vào ngày nào đó trong năm, và chỉ cấp cho 300 người mỗi năm trên thế giới. Mức độ cạnh tranh của visa này cực kỳ cao, thông thường sẽ đủ hồ sơ ngay trong ngày hôm đó. Ngày nộp hồ sơ của năm nay là 30/11/2018.
 • Working holiday visa: visa này không thể bão lãnh partner hoặc con cái đi cùng, và được cấp với số lượng hạn chế mỗi năm.
 • Skilled Migrant Resident visa: visa này tính điểm dựa trên rất nhiều tiêu chí. Bạn sẽ được mời nộp visa này nếu tổng điểm của bạn từ 160 điểm trở lên. Chi tiết tại: Points Indicator for Skilled Migrant.

Nhận xét